Parkeringssituationen i centrum

Vid årskiftet monterades nya parkeringsautomater i Skogås centrum. Detta genomfördes efter beslut utifrån en utredning om tillgänglighet av parkeringsplatser i centrum. Parkeringssituationen är idag mycket ansträngd och utredningen har identifierat att många parkeringsplatser utnyttjas av pendlare och centrumpersonal.
Skogås centrums parkeringsplatser ska först och främst vara till för centrumets besökare. Butikerna är beroende av att kunderna kan parkera så enkelt och smidigt som möjligt.

Den som vill parkera längre är välkommen att parkera i parkeringshuset. I parkeringshuset finns ca 20 platser fördelade på plan 1 och 2.

Nuvarande parkeringsregler kommer att utvärderas när testperioden är över. Behöver reglerna justeras så gör vi det.


Stäng