Stäng

Parkering i Skogås centrum

NYA PARKERINGSREGLER I SKOGÅS CENTRUM
Från och med den 7 juni gäller nya parkeringsregler i Skogås centrum. Följande parkeringsregler gäller för de olika parkeringsytorna: 

UTEPARKERING 
Parkering med p-skiva 2 timmar.

PARKERINGSHUS
Parkering med p-skiva 3 timmar.

På parkeringen, närmast entrén, finns två platser reserverade för personer som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa platser är tidsbegränsade till 3 timmar.

15 nov-31 mars är det parkeringsförbud alla nätter mellan kl 02-06, alla dygn.