Stäng

ATT SÄTTA SPÅR - ett projekt för unga i Skogås

Vill du vara med och sätta ditt spår i Skogås centrum? Gör ett självporträtt, skriv ett ordspråk eller rita ett mönster som du gillar. Alla ungdomar i Skogås är välkomna att delta i projektet som är ett samarbete mellan Huge Bostäder och konstnären Eva Larsson i Skogås centrum.

Projektet pågår fram till och med den 19 oktober kl.16.

Människor har i alla tider velat sätta spår på platser som varit viktiga för dem. I allt från tidiga grottmålningar till nutida gatukonst i staden kan vi se detta. Att sätta dessa spår är ett sätt att ta en plats i besittning, att göra den till sin egen.

Nu klär vi väggen ner mot gångtunneln mellan Skogås centrum och pendeltågsstationen. Väggen ska få ett hexagonformat mönster i keramik och vi vill ha din hjälp att fylla formerna med tankar, bilder och känslor.

Här är ett exempel på hur detta kan se ut:

 Gångtunnel

Eftersom tunneln upplevs som mörk och otrygg har vi valt ljusa färger och bra tak- och spotbelysning för att lysa upp gångstråket. De hexagonformade klinkersplattorna fylls med de bilder och texter som produceras av dig och andra Skogåsungdomar. I den nedre delen av stråket monterar vi ett antal speglar, allt för att öka känslan av trygghet när man går igenom tunneln.

Du kan hämta mallen som du ska använda när du skapar ditt bidrag på biblioteket i Skogås centrum. Du kan också ladda ner mallen här.

Lämna in ditt bidrag (du får gärna lämna flera) i pappersformat på Skogås bibliotek senast fredagen den 19 oktober kl.16.