Utveckling av Skogås centrum

Nu är det dags att modernisera och rusta upp Skogås centrum inför framtiden. Målet och visionen för kommande utveckling av centrumet är att skapa en modern och attraktiv handelsplats där människor vill vara och stanna. 

På den här platsen kommer du att kunna följa Skogås centrum och de olika etapperna av utvecklingsarbetet. Vi beräknar byggstart efter sommaren 2024.

Vad ingår i projektet?

Upprustningsprojektet omfattar dels åtgärder som byte av tak och stammar, men också ytskiktsförbättringar och modernisering av både inomhus- och utomhusmiljöer. Som en del av detta planeras bland annat digitala tavlor och nya skyltprogram för att skapa enhetliga, harmoniska miljöer.

På övre plan kommer vi att tillföra flera olika möbleringszoner för att skapa trivsamma ytor, bland annat en lekyta för barn och en serveringsyta för de nya restaurangerna. Utöver detta finns även nya gästtoaletter och en pakethub med i projektet.

När det gäller utomhusmiljön kommer vi att rusta upp kundparkeringen och tillföra fler parkeringsplatser.

Mer genomtänkt butiksmix

–Vi ser ett stort intresse för att etablera sig i Skogås Centrum. I samband med ombyggnationen kommer det att ske en del omflyttning av butiker samt att vi kommer att komplettera utbudet med nya aktörer som kompletterar centrum på ett bra sätt och skapar mer flöde, säger Kristina Hafström, uthyrningschef lokaler på Huge.

Strategiska val

En självklart del under moderniseringen är att samtliga åtgärder och materialval ska vara så lättförvaltade som möjligt.

–Det kommer bli lättare att förvalta och hålla rent och snyggt. Renoveringen är genomtänkt och strategisk för att underhåll av både centrum, lokaler och utemiljöer ska vara så enkel och kostnadseffektivt som möjligt, säger Kristina.

Renoveringen av Skogås centrum och närliggande ytor beräknas vara klar om cirka fem år.

Dela dina tankar


Här kan du dela med dig av dina tankar kring utvecklingen av centrumet.

Mejla oss

Tidplan

Här kan du se tidplan för projektet.

Läs mer

Nyheter

Centrum rustas för framtiden

Läs mer

Frågor och svar

Har du frågor om utvecklingen av Skogås centrum?

Vanliga frågor och svar.