Stäng

Parkering i Skogås centrum

Skogås centrum har uppdragit åt Nordic Level Parking att ombesörja övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus. Skälet är att attraktiva parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för besökare vid centrumanläggningar, skolor och idrottsanläggningar etc. Om dessa inte övervakas finns risken att de istället används för långtidsparkering.

Utomhusparkering och parkeringshus 

P-skiva 2 timmar, parkeringshus 3 timmar

15 nov-31 mars är det parkeringsförbud alla nätter mellan kl. 02-06.