Stäng

Parkering i Skogås centrum

Skogås centrum har uppdragit åt Estate att ombesörja övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus. Skälet är att attraktiva parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för besökare vid centrumanläggningar, skolor och idrottsanläggningar etc. Om dessa inte övervakas finns risken att de istället används för långtidsparkering.

Estate arbetar på Skogås centrums uppdrag inom ramen för Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). De följer etiska regler som fastställts dels av branschorganisationen Svepark, men också egna, mer långtgående interna regler.

Ytterligare information återfinns på Estate.se

Utomhusparkering och parkeringshus 
P-skiva 2 timmar, parkeringshus 3 timmar

15 nov-31 mars är det parkeringsförbud alla nätter mellan kl. 02-06.