Parkering i Skogås centrum

Skogås centrum har uppdragit åt Nordic Level Parking att ombesörja övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus. Skälet är att attraktiva parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för besökare vid centrumanläggningar, skolor och idrottsanläggningar etc. Om dessa inte övervakas finns risken att de istället används för långtidsparkering.

Utomhusparkering och parkeringshus 

P-skiva 2 timmar, parkeringshus 2 timmar

15 nov-31 mars är det parkeringsförbud alla nätter mellan kl. 02-06.

Laddningsplatser för elbilar

Skogås centrum erbjuder laddning för elbilar. Laddplatserna finns utomhus längs med parkeringshuset. Laddstationerna levererar upp till 22 kW beroende på vad din bil kan ta emot och du startar och betalar för laddningen via Easy parks app.

6 st laddplatser av modell Mode-3, Type-2 kontakt. Parkering är tillåten så länge din bil laddar, därefter får du parkera på den stora parkeringen. Avgift: 5kr/ kWh